Plener rzeźbiarski w Poraju: 2016

Plener

Wernisaż