Plener rzeźbiarski w Poraju: 2018

Plener

Wernisaż