Tomasz Radziewicz, Krocz��ca, 1996, beton; fot. 2014