Stowarzyszenie Galeria Poraj: wernisa�� poplenerowy w 2018 roku. Roman Kal i Dmitrij Bu��awka-Fankidejski.